Pressmeddelande: Neuroförbundets kommentar med anledning av Regeringens förtydligande av målet för assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017

  • Datum: 16-12-21, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundet kan direkt konstatera att 2016 års skrivning: "att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen" nu har tagits bort och "förtydligats" till " att säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med särskilt fokus på den ökade timutvecklingen". I praktiken kan vi inte tolka det hela på annat sätt än att avsiktsförklaringen med att bryta antalet timmar fortfarande gäller, om än med mildare omskrivning.

Neuroförbundet hävdar fortfarande att utvecklingen av antalet assistanstimmar över tid har en naturlig förklaring. Allt fler personer överlever svåra skador och sjukdomar, allt fler barn räddas till livet efter för tidig födsel och inte minst blir även personer med svåra funktionsnedsättningar äldre i likhet med resten av befolkningen. Assistansreformen kostar enligt vår uppfattning i enlighet med behoven.

- Konsekvenserna för de drabbade är redan tydliga nog och vi inte kan vänta på livsnödvändig hjälp i avvaktan på ytterligare utredningar säger Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet

ISF:s rekommendation till Regeringen om att se över om de grundläggande behoven uppfylls med den praxis som gäller idag, måste påbörjas omedelbart. Lagstiftningen måste ändras och förtydligas så att den uppfyller intentionerna.

- Vi välkomnar utredningar som görs i syfte att klargöra viktiga omständigheter, men i väntan på att dessa utredningar kan redovisas måste åtgärder omedelbart vidtas som säkerställer att personer som lever med svåra funktionsnedsättningar får den hjälp de behöver och har rätt till, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet.

Läs även: Neuroförbundet hävdar fortfarande att utvecklingen av antalet assistanstimmar över tid har en naturlig förklaring

Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet
Mobil: 076-0017013
Mail: lise.lidback@neuroforbundet.se

Presskontakt


Max Ney, kommunikationschef
max.ney@neuroforbundet.se
Mobil 0760-01 70 31

Pressinformation
Pressbilder

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter och rättigheter som andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder
ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.