Pressmeddelande: Rehabilitering för att få nervsystemets resurser att räcka till en hälsosam livsföring

  • Datum: 17-09-08, Publicerad av IngelaW

Det saknas idag forskning där man studerat effekter av sammanhängande rehabilitering kombinerat med handledd egenvårdrehabilitering över tid för människor med neurologiska diagnoser och skador. För att försöka fylla kunskapsluckorna inom detta forskningsområde väljer Neuroförbundet att bidra med 500 000 kronor. Forskningsprojektet ingår i NHR-Fondens stora utdelning, som idag bidrar med 1 000 000 kronor till neurologisk forskning.

Vi vet att rehabiliteringsmöjligheterna haft en negativ utveckling men med Neuroförbundets bidrag ger vi forskarna möjlighet att utvärdera och visa på rehabiliteringens effekter på cellnivå. Viktigt för den enskilda såväl hälsoekonomiskt för samhället. Förhoppningen är även att detta ska bidra till ökad kunskap som på sikt kan implementeras i landsting och kommun, säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

- För många personer med neurologiska diagnoser är en effektivt utformad och individuellt anpassad rehabilitering av största vikt för en bra livskvalitet, säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

I dagens samhälle med de ökade kraven på produktivitet på arbetsplatsen är det svårt för en person med neurologisk sjukdom att få nervsystemets resurser att räcka till en hälsosam livsföring.De hälsorelaterade begräsningarna accentueras ytterligare för personer där gångförmågan drabbas av sjukdomen.

- Nu kan en randomiserad träningsstudie för personer med multipel skleros starta - en modell där det senaste inom träningsforskningen "högintensiv aerobisk träning efter intervallprincipen och maximal styrketräning" kombineras med ett hållbart upplägg över tid.

De korta och intensiva träningspassen anpassas till individens funktionsbegränsningar samt arbetsliv. Träningen coachas av kunnig sjukgymnast. Den kontinuerliga träningen som genomförs parallellt med vardagslivet kombineras med återkommande träningsläger vid Valjevikens rehabiliteringscenter. Allt för att upprätthålla motivationen och få ett koncept som håller i längden.

Fakta om Neuroförbundet
Neuroförbundet delar årligen ut bidrag på sex till sju miljoner kronor för att stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Neuroförbundet ska också stödja socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Klinisk anpassad forskning som direkt kommer Neuroförbundets medlemmar till gagn prioriteras.

Anslag för forskning och utveckling kan enligt de särskilda bestämmelserna sökas till forsknings- och utvecklingsarbete inom medicin och beteendevetenskap med främst social inriktning vilka avser neurologiska sjukdomar/skador. Forskning inom det kliniska fältet och forsknings- och utvecklingsarbete med sikte på klinisk eller praktisk tillämpning med hänsyn till funktionsnedsättande behov ska äga företräde.

Mer information om Neuroförbundets forskning finner ni på www.neuroforbundet.se/forskning.

För mer information kontakta gärna:

  • Anne Wikström, medicine doktor och fysioterapeut, Linköpings universitet Telefon: 070-520 03 46 E-mail: anne.wickstrom@liu.se
  • Max Ney, Kommunikationschef Neuroförbundet Telefon: 076-001 70 18 E-mail: max.ney@neuroforbundet.se
Presskontakt Max Ney, kommunikationschef max.ney@neuroforbundet.se Mobil 076-001 70 18

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder
ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.