Reflex

  • Datum: 15-05-28, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Reflex är Neuroförbundets medlemstidning, som även riktar sig till beslutsfattare och professionellt verksamma inom områden som påverkar livet för personer som lever med en neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Exempel på sjukdomar och skador som finns bland Neuroförbundets medlemmar är ms, stroke, Parkinsons sjukdom, cp, ryggmärgsskador och olika neuromuskulära sjukdomar.

Ingen annan tidning i landet täcker så många diagnosgrupper. Tidningen är fylld med reportage och nyheter, inklusive de senaste forskningsrönen.

Reflex utkommer med sex nummer per år och upplagan är TS-kontrollerad.

Redaktion:
Neuroförbundet, Reflex, Box 49084, 100 28 Stockholm.
Tel 08-677 70 10 eller redaktören direkt: 08-677 70 14
e-post: info@neuroforbundet.se eller redaktören direkt: Håkan Sjunnesson

Ansvarig utgivare: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet

Annonser i Reflex:
Allt om Reflex Annonsprislista 2017 (PDF-dokument, 229 kB)

Annonsbokning:
Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
tel 08-10 39 20
e-post: reflex@bs-media.se

Om prenumeration:

  • I medlemsavgiften för Neuroförbundet ingår Reflex, för övriga kostar den 450 kr per år.
  • Du kan prenumerera på tidningen Reflex som privatperson eller företag/organisation.
  • Tidningen kommer ut 6 gånger/år.

Fyll i namnuppgifterna i vårt formulär för Reflexprenumeration!

Har du frågor om prenumerationen, kontakta info@neuroforbundet.se