Välkommen till Neuroförbundet Örebro län!

Neuroförbundet Örebro län består av tre lokalföreningar; Neuroförbundet Karlskoga-Degerfors, Neuroförbundet Sydnärke och Neuroförbundet Örebro. Tillsammans har föreningarna ca  359 medlemmar.

I länsförbundet arbetar vi med påverkansarbete i t ex Rådet för funktionshinderfrågor, Länstrafiken, Centrum för hjälpmedel, Rehabmedicin, Vuxenhabiliteringen och Primärvården. Syftet är att försöka få ett så bra samarbete som möjligt och främja funktionerna till det bästa för personer med funktionsnedsättning.

  • Neuroförbundet Karlskoga Degerfors

    läs mer

Nyheter

Ny strokeenhet på Universitetssjukhuset i Örebro

På den nya strokeenheten kommer vi ta hand om patienterna hela vägen från det akuta insjuknandet till den efterföljande rehabiliteringen. Läs mer

Läs om fler aktuella...