Nyheter

Microsensor och jonpump ska stoppa epilepsianfall direkt

Linköpingsforskare har tillsammans med franska kolleger tagit fram en liten enhet som både fångar upp den första signalen av ett epilepsianfall och direkt doserar en substans som effektivt stoppar anf... Läs mer

”Klokt beslut att regeringen skrotar sitt hälsoväxlingsförslag”

Regeringen skrotar sitt kritiserade förslag om hälsoväxling, som var tänkt att få bort problemet med att så många är långtidssjukskrivna. Och detta tycker Neuroförbundets ordförande är bra. -Det är et... Läs mer

Ryggmärgsskadade fick funktion åter med elektrodmössa och VR

Åtta förlamade Brasilianare har efter intensivträning återfått delar av sina funktioner. Forskarna har fått nervceller att utvecklas över skadestället genom att koppla ihop hjärnsignaler med VR-teknik... Läs mer

Det är bara att konstatera att vi på Neuroförbundet har mycket att kämpa vidare för!

Och nu är det dags för en rivstart inför en spännande höst! Sitter i skrivandes stund på mitt arbetsrum på förbundskansliet. Det är första veckan efter några fantastiska veckors ledighet och batterier... Läs mer

Det som händer i Almedalen stannar inte i Almedalen!

Så var Almedalsveckan över för den här gången. För min egen del blev det tredje året i följd och för varje år blir vårt deltagande i debatten alltmer intensiv. Vi har debatterat, nätverkat, samtalat o... Läs mer

Regeringen tog till sig av kritiken mot hälsoväxlingsförslaget

Regeringsförslaget om hälsoväxling för att minska på långtidssjukskrivningarna har delvis omarbetats och lämnats till Lagrådet. Kritiken från remissinstanserna har inte varit nådig, och visst kan krit... Läs mer

Nya strokeförebyggande vården kräver nationell samordning

För att strokevården ska bli rättvisare krävs en nationell saomordning och den senaste tekniken med trombektomi och ambulansröntgen måste få ett större genomslag nationellt, eftersom den radikalt mins... Läs mer

"Hur svårt kan det vara att införa individuella behandlingsplaner?"

Hur svårt kan det vara för sjukvården att förstå att jag som patient ska vara i centrum för min egen vård? frågade sig Neuroförbundets genealsekreterare Marit Jenset. Sammanhanget var ett panelsamtal... Läs mer

Debatterade regeringens idé om hälsoväxling och sjukskrivningsansvar

Regeringens förslag om hälsoväxling, att arbetsgivaren ska stå för 25 procent av den långtidssjukskrivnes ersättning, har mött mycket motstånd. Inte minst inom funkisrörelsen och därför mötte Neuroför... Läs mer

Patientlagens problem med att få genomslag blev BrainBussamtal

I januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige, som ska ge varje patient ett betydligt större inflytande över sin egen vård. Efter ett och ett halvt år finns fortfarande många frågetecken kr... Läs mer