"Funka utan skam” med assyriska ska ge funkisacceptans

  • Datum: 16-03-01, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

-Funktionshinder ska ses som en möjlighet i Sverige och i övriga världen, säger Neuroförbundets jurist Stefan Käll, i projektets ledningsgrupp. Det är Assyriska riksförbundet i Sverige som beviljats ett projekt av Allmänna arvsfonden för att bryta tabun och stärka personer med utländsk bakgrund som har funktionsnedsättning.

I Mellanöstern och andra delar av världen är synen på funktionsnedsatta många gånger kopplad till skam och tabun, till skillnad mot dagens Sverige där funktionshinderrörelsen är stark och har bidragit till att funktionsnedsatta syns och hörs i samhället på ett helt annat sätt.

Projektet har en budget på närmare tre miljoner kronor och drivs i samarbete med Neuroförbundet och DHR.


Svårt bli funkisaccepterad

Projektledningsgruppen pekar på att för nyanlända personer med funktionsnedsättning väntar ofta ett flertal utmaningar. Bortsett från svårigheten att generellt bli fullt accepterad av sina närmaste med en funktionsnedsättning, väntar ett flertal samhällsutmaningar. Att vara en nyanländ person i Sverige är en utmaning i sig, då man behöver lära sig ett nytt språk, en ny kultur och anpassa sig för nya sociala sammanhang.
- Men att även vara en nyanländ person med en funktionsnedsättning är en större utmaning, speciellt när samhället fortfarande har brister för tillgänglighet för funktionsnedsatta individer, enligt Stefan Käll och fortsätter:

Sällskap med nya svenskar

-Det här är ett mycket viktigt projekt och vi kan lära oss mycket av att ha sällskap med våra nya svenskar in i framtiden. Neuroförbundet har alltid arbetat för att funktionshinder ska ses som en möjlighet i Sverige och i övriga världen. Vi är glada för att vi får möjlighet att medverka i detta projekt med Assyriska riksförbundet, säger Stefan Käll, jurist på Neuroförbundet.

Skapa metod ett mål

Ett slutmål med projektet är att skapa en generaliserbar metod som sedan kan användas av andra minoritetsgrupper, där liknande problematik existerar. Ett annat mål är att skapa en modell för kommunernas funktionshinderråd att använda sig av i framtiden. Projektet Funka utan skam är en del av Arvsfondens satsning Egen kraft som syftar till att skapa en förändring i samhället som förbättrar levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder.

Projektet Funka utan skam riktar sig till svensk-assyrier och andra med funktionsnedsättning. Projektet omfattar aktiviteter för självstärkande, bearbetning av den enskildes och familjens förhållandesätt till funktionsnedsättning och för en mer accepterande syn på personer med funktionsnedsättning inom målgruppen svensk-assyrier i Sverige.

Unik kompetens tillförs

Gabriel Keryakos från Assyriska Riksförbundet.
-Vi är väldigt glada över att projektet har blivit beviljat, eftersom att behovet finns. Vi ser hur tabun kring funktionsnedsättning fortsätter i Sverige för personer med assyrisk bakgrund och vi vill arbeta för att ändra det negativa synsättet till ett positivt", säger Gabriel Keryakos och fortsätter:

-Neuroförbundets och DHR:s medverkan stärker projektet och tillför unik kompetens inom ämnet som vi saknar i vår organisation.

Veckoslutskurser, nätverksträffar och sommarläger är några av aktiviteterna inom ramen för projektet. Den röda tråden syftar till att personer med funktionsnedsättning ska stärkas och få större kunskap om sina rättigheter och möjligheter i samhället. Projektet fokuserar på tre geografiska områden; Göteborg, Jönköping och Södertälje.

Håkan Sjunnesson / NeuroMedia